Què fem

Procesión

Les manifestacions religioses de la Confraria de Rosari de Torrent consisteixen principalment en el rés públic del Rosari, processons, festes i aniversaris. El calendari anual d'actes i festejos de la confraria ha anat variant al llarg del temps i patia xicotetes variacions d'un any a l'altre.

El cicle anual de la festa del Rosari no té correspondència amb l'any natural. Antigament els comptes anuals s'iniciaven el dia 2 de febrer i finalitzaven el mateix dia de l'any següent. Aquell dia era la data habitual per a l'elecció de dos clavaris, com així es reflecteix en el llibre de comptes de l'any 1.848. Des d'aquesta data i almenys fins 1.905 només hi ha un clavari en presentar la liquidació de comptes anuals.

Actualment comença la clavaria al mes de maig amb l'elecció dels nous clavaris el primer diumenge d'aquest mes. El seu nombre pot variar d'uns anys a altres, però oscil·la entre els deu i els vint clavaris, de vegades fins i tot més. El costum era triar als joves abans de realitzar el servei militar, al voltant dels 18 anys. Aquesta tradició es manté hui en dia encara que el servei militar ja no és obligatori.

En la reorganització de la festa en 1940, es va acordar realitzar un sorteig entre els confrares per a l'elecció de dotze clavaris el primer diumenge de maig amb motiu de la festa oficial de la confraria. Alguns anys després van deixar d'extreure els clavaris per sorteig i es triaven per grups d'amics, que solien plantejar la voluntat de fer la festa un o dos anys abans, com passa actualment.

L'organització i funcions de la festa estan perfectament delimitades entre la junta i els clavaris.

El primer acte dels clavaris té lloc als quinze o vint dies de la seua elecció amb la celebració de la primera reunió amb la junta directiva. A partir d'aquest moment ells es fan càrrec de la imatge de la Verge del Rosari, de la seua anda i fanals. S'elabora un calendari perquè tots o clavaris, al llarg de tot l'any, tinguen en les seues cases la imatge de la Mare de Déu del Roser.

El primer trasllat té lloc des de la parròquia de l'Assumpció fins a la d'un clavari. Abans de l'eixida de cada trasllat es resa una oració (tradicionalment ha sigut l'Àngelus). A aquests actes solen acudir, a més dels clavaris, membres de la junta de la confraria, amics, familiars i alguns devots del Roser.

Trasllat

La imatge de la Verge, durant el trasllat, és transportada a llom pels mateixos clavaris. El recorregut varia en cadascún dels trasllats, ja que es procura recórrer la major part dels carrers de la població. Per cridar més l'atenció, els clavaris formen dues fileres i solen tirar coets, subjectats amb tenalles, durant tot el recorregut.

És potestat del clavari on van a portar la Mare de Déu el contractar o no a músics que acompanyen l'acte, així com el tret d'una xicoteta traca a l'entrada de la imatge a casa. A l'arribada i després de dipositar la Verge, es canten els gojos, es resa un Parenostre, un Avemaria i el Glòria.

Era tradició que, a casa de cada clavari, mentre aquest posseeix la imatge de la Mare de Déu del Rosari, es resara una novena a la qual acudien veïns, familiars, amics i devots. La novena, en aquest cas, consisteix a resar el Rosari, oferir les oracions de cadascún dels dies. L'oració final acaba amb el cant dels gojos. En els nostres dies, encara que es segueix realitzant, és més comú resar únicament el rosari.

Novena a la Mare de Déu del Rosari.

Bibliografia.

Extret de:

  1. La Confraria del Roser de Torrent (1606-2006)
    per José Royo Martínez i José Ramón Sanchis Alfonso.
anar al principi

© Confraria Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonzaga - Torrent (València)