Qui som

Des de l'Edat Mitjana existien entre els cristians agrupacions piadoses i confraries, on els fidels s'ajuntaven davall el patrocini d'un sant amb diversa finalitat. Les confraries de la Mare de Déu del Rosari, al igual que altres, es van veure afavorides per la seua vessant benèfica i assistencial, amb tres finalitats bàsiques:

L'establiment i fundació de la Confraria de la Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonçaga en Torrent, es remunta al 2 de febrer de 1606. (clic ací ) per a consultar la història de la confraria en la pàgina Web.

Portada Libro

Portada de llibre "María Rosa Mystica, excelencias, porder y maravillas de su Santíssimo Rosario..." del pare jesuïta Antonio Vieyra, segona impressió editada a Saragossa en 1689.

Biblioteca Provincial dels Pares Dominics, Vedat de Torrent).

Segons els estatuts de 1907, a l'article 1r, es deia que igual que totes les confraries del Santíssim Rosari, la seua finalitat era la d'atraure als fidels cristians per a fomentar el culte a la Mare de Déu a través de la oració del Sant Rosari.

Més extensament s'ocupava l'article 12é d'estos estatuts, que al tractar les matèries que podien estar subjectes a examen i discussió pels membres de la junta de govern i l'observança del reglament, les millores que es pogueren realitzar a este per a promoure el culte diví i la devoció a la Mare de Déu.

Així mateix la junta era l'encarregada de cuidar tot allò que s'ha relacionat amb l'ornamentació de la capella i de l'altar el Rosari.

Altres objectius que es canalitzaven a través de la seua junta de govern, era l'atenció dels malalts, moribunds i pobres, així com la realització d'obres de caritat.

Segons els últims estatuts aprovats canònicament l'11 de març 2004, per l'Arquebisbe de València D. Agustín García-Gasco Vicente, en els Títols I i II i els articles del 1r al 6t, parla de la naturalesa i fins de la "Confraria de la Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonçaga", en síntesi diu el següent:

La "Confraria de la Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonçaga" és una Associació pública de fidels, amb personalitat jurídica pública, sense ànim de lucre, constituïda en la Parròquia de l'Assumpció de La nostra Senyora de Torrent (València) i, canònicament erigida segons els cànons 301 i 313 del Codi de Dret Canònic.

Gabrado libro

Gravat del llibre del Valencià José Esteban, "Sacri Rosari Virginis Mariæ..."dedicat al Rosari, editat a Roma en 1584, al·legoria que representa la predicació de les excel·lències del Rosari, pels dominics davant del papa i reis.

Biblioteca Provincial dels Pares Dominics, Vedat de Torrent).

Es regirà pels seus propis estatuts, així com per les disposicions del dret universal i particular de l'Església Catòlica i per aquelles altres de l'ordenament civil que siguen acords amb la seua naturalesa.

Els fins són els següents:

Quant a les activitats:

Rebut del pagament de la quota semestral d'un dels confrares de la Mare de Déu del Rosario de Torrent, de l'any 1944.

Deures de caritat de la Confraria:

La "Confraria de la Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonçaga", està composta en l'actualitat per 684 confrares. (1)

L'òrgan suprem de govern de la mateixa és l'Assemblea General, que està constituïda per tots els confrares de ple dret, presidida per el President de la Confraria, assistit pel Secretari i la resta de membres de la Junta Directiva.

(1) Cens a data 31/12/2014

anar al principi

© Confraria Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonzaga - Torrent (València)