Organització i característiques de la Confraria

Coneguem estatuts o constitucions de la Confraria realitzats en diversos moments. Hi ha referència d'uns confeccionats el 3 d'octubre de 1621, dels quals no es conserva cap còpia.

Posteriorment es van realitzar altres el 20 d'abril de 1699 complint les disposicions del pare Tomàs de Rocaberti, Arquebisbe de València, per a renovar i uniformitzar totes les confraries del Rosario existents en la diòcesi.

Amb el pas dels temps la confraria va travessar nombroses vicissituds. Un període crític fou el dels últims anys del segle XIX. El 21 de febrer de 1884 el vicari Juan Bautista Daries, va convocar alguns antics confrares i els va exposar la necessitat de renovar-la. Entre altres accions van acordar secundar els mandats del Papa Lleó XIII de resar el Rosari durant el mes d'octubre amb la major solemnitat possible. (1)

Al llarg d'estos 400 anys d'història, diversos han sigut els estatuts i reformes que s'han fet des de la seua fundació el 02 de febrer de 1606, fins als últims vigents en l'actualitat, aprovats per Agustín García Gascó, arquebisbe de València, l'11 de març del 2004.

Estos estatutos constan de 34 artículos, divididos en ocho títulos que corresponden a:

Fray Tomás de Rocaberti

Frai Juan Tomás de Rocaberti. O.P.
Arquebisbe de València 1667-1699.

Per a veure la seua Biografia (Clic ací )

L'Assemblea. (art. 11)

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'Associació i està constituïda per tots els socis de ple dret. Està presidida pel President de la Confraria, assistit pel Secretari i la resta de membres de la Junta Directiva.

La Junta Directiva. (art. 15)

La Junta Directiva és l'òrgan executiu de la Confraria i està composta per:

Els membres de la Junta Directiva són triats en Assemblea General, per un període de 4 anys, podent ser reelegits.

Membres de la Confraria. (Art. 7m ).

La Confraria de la Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonzaga, tindrà les següents classes de confrares.

No poden ser admesos en la Confraria, aquells que han abandonat públicament la fe catòlica o s'han allunyat de la comunió eclesiàstica i aquells que hagen incorreguts en alguna pena canònica "ferendæ" o "letæ" sententiæ.

arriba anar al principi

(1) Encícliques del Papa Lleó XIII sobre la devoció i el rés del Sant Rosari:
(Els textos estan en castellà)

Papa Leon XIII

Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci.
Papa León XIII

∗ Carpineto, 1810   -   † Roma, 1903.
Papa entre els anys: (1878-1903)

anar al principi

© Confraria Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonzaga - Torrent (València)