Horaris de Misses Parròquies de Torrent

Parroquias Laborares Sábados Domingos y Festivos
l'Assumoció de Ntra. Sra. 09:30 - 20:00 09:30 - 17:00* - 19:00 09:30 - 11:30* - 20:00
Sant Josep 08:00 - 19:30 19:30 09:30* - 12:00 - 19:30
San Lluís Bertran 09:00 - 19:30 09:00 - 19:30 09:00* - 11:30 - 19:30
Ntra. Sra. de Mont Sió 08:00 - 19:30 8:30 - 19:30 08:30 - 10:30 - 12:30 - 19:30
Ntra. Sra. Bon Consell 18:00 19:00 10:30
Sagrada Família 19:30 19:30 12:00 - 19:30
San Joan Bosco 19:00 19:00 11:00
San Vicent Ferrer - - 18:00 - -
    * En els mesos d'estiu se suprimix esta missa.